ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -49 521 -42 793 -22 548 5 997 15 340
Aktywa razem w tys. USD 760 087 771 598 461 190 456 789 430 604
ROA -6,52% -5,55% -4,89% 1,31% 3,56%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-49 521K ÷ $760 087K
= -6,52%


Analiza porównawcza

2022