ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 138 785 100 610 87 157 63 154 73 024
Zapasy w tys. USD 105 355 81 693 60 803 48 163 40 503
Rotacja zapasów 1,32 1,23 1,43 1,31 1,80

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $138 785K ÷ $105 355K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022