ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 177 600 115 526 121 318 143 393 128 552
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 316 385 216 136 208 475 206 547 201 576
Marża zysku ze sprzedaży brutto 56,13% 53,45% 58,19% 69,42% 63,77%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $177 600K ÷ $316 385K
= 56,13%


Analiza porównawcza

2022