ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 316 385 216 136 208 475 206 547 201 576
Aktywa razem w tys. USD 760 087 771 598 461 190 456 789 430 604
Rotacja aktywów razem 0,42 0,28 0,45 0,45 0,47

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $316 385K ÷ $760 087K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022