ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 316 385 216 136 208 475 206 547 201 576
Property, plant and equipment w tys. USD 43 246 52 671 41 269 40 551 38 090
Rotacja aktywów trwałych 7,32 4,10 5,05 5,09 5,29

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $316 385K ÷ $43 246K
= 7,32


Analiza porównawcza

2022