ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 316 385 216 136 208 475 206 547 201 576
Working capital w tys. USD 244 822 234 238 91 756 126 019 -12 672
Rotacja kapitału pracującego 1,29 0,92 2,27 1,64

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $316 385K ÷ $244 822K
= 1,29


Analiza porównawcza

2022