ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -49 521 -42 793 -22 548 5 997 15 340
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 316 385 216 136 208 475 206 547 201 576
Marża zysku netto -15,65% -19,80% -10,82% 2,90% 7,61%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-49 521K ÷ $316 385K
= -15,65%


Analiza porównawcza

2022