ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -25 734 -27 389 -4 307 23 132 35 359
Aktywa razem w tys. USD 760 087 771 598 461 190 456 789 430 604
Operacyjny ROA -3,39% -3,55% -0,93% 5,06% 8,21%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-25 734K ÷ $760 087K
= -3,39%


Analiza porównawcza

2022