ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 48 228 100 300 7 864 62 332 43 008
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 214 11 256 5 861 5 071 4 524
Należności w tys. USD 165 438 128 526 95 793 72 129 64 842
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 99 439 87 537 78 565 61 676 165 549
Wskaźnik płynności szybkiej 2,27 2,74 1,39 2,26 0,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($48 228K + $12 214K + $165 438K) ÷ $99 439K
= 2,27


Analiza porównawcza

2022