ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 316 385 216 136 208 475 206 547 201 576
Należności w tys. USD 165 438 128 526 95 793 72 129 64 842
Rotacja należności 1,91 1,68 2,18 2,86 3,11

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $316 385K ÷ $165 438K
= 1,91


Analiza porównawcza

2022