ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 138 785 100 610 87 157 63 154 73 024
Zobowiązania handlowe w tys. USD 29 305 22 967 11 261 14 606 8 884
Rotacja zobowiązań 4,74 4,38 7,74 4,32 8,22

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $138 785K ÷ $29 305K
= 4,74


Analiza porównawcza

2022