ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 285 669 286 520 172 443 175 808 67 296
Aktywa razem w tys. USD 760 087 771 598 461 190 456 789 430 604
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,38 0,37 0,37 0,38 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $285 669K ÷ $760 087K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022