ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 284 819 285 669 286 520 172 443 175 808
Aktywa razem w tys. USD 904 422 760 087 771 598 461 190 456 789
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,31 0,38 0,37 0,37 0,38

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $284 819K ÷ $904 422K
= 0,31


Analiza porównawcza

2023