ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 285 669 286 520 172 443 175 808 67 296
Kapitał własny w tys. USD 338 540 358 740 195 700 212 791 197 263
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,46 0,44 0,47 0,45 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $285 669K ÷ ($285 669K + $338 540K)
= 0,46


Analiza porównawcza

2022