ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -49 521 -42 793 -22 548 5 997 15 340
Kapitał własny w tys. USD 338 540 358 740 195 700 212 791 197 263
ROE -14,63% -11,93% -11,52% 2,82% 7,78%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-49 521K ÷ $338 540K
= -14,63%


Analiza porównawcza

2022