ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 344 261 321 775 170 321 187 695 152 877
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 99 439 87 537 78 565 61 676 165 549
Wskaźnik płynności bieżącej 3,46 3,68 2,17 3,04 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $344 261K ÷ $99 439K
= 3,46


Analiza porównawcza

2022