ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 459 311 364 753 344 261 309 377 322 399 301 399 321 775 191 384
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 122 865 125 825 99 439 81 627 96 312 79 532 87 537 84 872
Wskaźnik płynności bieżącej 3,74 2,90 3,46 3,79 3,35 3,79 3,68 2,25

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $459 311K ÷ $122 865K
= 3,74


Analiza porównawcza

2023/Q2