ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD -25 734 -27 389 -4 307 23 132 35 359
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 285 669 286 520 172 443 175 808 67 296
Kapitał własny w tys. USD 338 540 358 740 195 700 212 791 197 263
Zwrot z kapitału całkowitego -4,12% -4,24% -1,17% 5,95% 13,37%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-25 734K ÷ ($285 669K + $338 540K)
= -4,12%


Analiza porównawcza

2022