ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 161 707 67 757 48 228 56 281 63 385 76 911 100 300 15 254
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 336 10 609 12 214 8 750 8 039 9 708 11 256 7 732
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 122 865 125 825 99 439 81 627 96 312 79 532 87 537 84 872
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,42 0,62 0,61 0,80 0,74 1,09 1,27 0,27

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($161 707K + $12 336K) ÷ $122 865K
= 1,42


Analiza porównawcza

2023/Q2