Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q1
(28 sty 2024)
2023/Q4
(29 paź 2023)
2023/Q3
(30 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(29 sty 2023)
2022/Q4
(30 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(1 maj 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 492 000 6 869 000 6 535 000 5 098 000 4 047 000 2 581 000 3 548 000 3 922 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 344 000 1 388 000 1 305 000 1 219 000 1 229 000 1 344 000 1 424 000 1 430 000
Należności w tys. USD 4 700 000 5 165 000 5 230 000 5 516 000 5 385 000 6 068 000 4 956 000 4 883 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 076 000 7 372 000 8 224 000 7 871 000 7 250 000 7 379 000 6 833 000 6 650 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,91 1,82 1,59 1,50 1,47 1,35 1,45 1,54

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 492 000K + $1 344 000K + $4 700 000K) ÷ $7 076 000K
= 1,91


Analiza porównawcza

2024/Q1