Applied Materials Inc. (AMAT)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Cykl zapasów dni 147,85 156,99 129,46 149,84 154,22
Cykl należności dni 71,09 85,90 78,39 62,87 63,29
Cykl zobowiązań dni 38,17 46,45 44,22 43,14 42,53
Cykl konwersji gotówki dni 180,78 196,44 163,62 169,57 174,98

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 147,85 + 71,09 – 38,17
= 180,78


Analiza porównawcza

2023