Applied Materials Inc. (AMAT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 785 000 46 126 000 17 202 000 14 608 000 17 253 000
Aktywa razem w tys. USD 26 726 000 51 650 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000
Rotacja aktywów razem 0,96 0,89 0,77 0,77 0,97

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $25 785 000K ÷ $26 726 000K
= 0,96


Analiza porównawcza

2022