Applied Materials Inc. (AMAT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 517 000 25 785 000 23 063 000 17 202 000 14 608 000
Aktywa razem w tys. USD 30 729 000 26 726 000 25 825 000 22 353 000 19 024 000
Rotacja aktywów razem 0,86 0,96 0,89 0,77 0,77

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $26 517 000K ÷ $30 729 000K
= 0,86


Analiza porównawcza

2023