Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 925 000 32 214 000 13 369 000 10 206 000 10 747 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 379 000 12 688 000 4 459 000 4 447 000 4 068 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,16 2,54 3,00 2,30 2,64

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 925 000K ÷ $7 379 000K
= 2,16


Analiza porównawcza

2022