Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 19 147 000 15 925 000 16 107 000 13 369 000 10 206 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 372 000 7 379 000 6 344 000 4 459 000 4 447 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,60 2,16 2,54 3,00 2,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $19 147 000K ÷ $7 372 000K
= 2,60


Analiza porównawcza

2023