Applied Materials Inc. (AMAT)

ROE

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 525 000 11 776 000 3 619 000 2 706 000 3 313 000
Kapitał własny w tys. USD 12 194 000 24 494 000 10 578 000 8 214 000 6 839 000
ROE 53,51% 48,08% 34,21% 32,94% 48,44%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $6 525 000K ÷ $12 194 000K
= 53,51%


Analiza porównawcza

2022