Applied Materials Inc. (AMAT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 12 384 000 11 993 000 10 914 000 7 692 000 6 386 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 517 000 25 785 000 23 063 000 17 202 000 14 608 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 46,70% 46,51% 47,32% 44,72% 43,72%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $12 384 000K ÷ $26 517 000K
= 46,70%


Analiza porównawcza

2023