Applied Materials Inc. (AMAT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 26 517 000 25 785 000 23 063 000 17 202 000 14 608 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 723 000 2 307 000 1 934 000 1 604 000 1 529 000
Rotacja aktywów trwałych 9,74 11,18 11,93 10,72 9,55

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $26 517 000K ÷ $2 723 000K
= 9,74


Analiza porównawcza

2023