Applied Materials Inc. (AMAT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 785 000 46 126 000 17 202 000 14 608 000 17 253 000
Property, plant and equipment w tys. USD 2 307 000 3 868 000 1 604 000 1 529 000 1 407 000
Rotacja aktywów trwałych 11,18 11,93 10,72 9,55 12,26

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $25 785 000K ÷ $2 307 000K
= 11,18


Analiza porównawcza

2022