Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Aktywa razem w tys. USD 26 726 000 51 650 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000
Kapitał własny w tys. USD 12 194 000 24 494 000 10 578 000 8 214 000 6 839 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,19 2,11 2,11 2,32 2,60

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $26 726 000K ÷ $12 194 000K
= 2,19


Analiza porównawcza

2022