Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Aktywa razem w tys. USD 30 729 000 26 726 000 25 825 000 22 353 000 19 024 000
Kapitał własny w tys. USD 16 349 000 12 194 000 12 247 000 10 578 000 8 214 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,88 2,19 2,11 2,11 2,32

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $30 729 000K ÷ $16 349 000K
= 1,88


Analiza porównawcza

2023