Applied Materials Inc. (AMAT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Zysk brutto w tys. USD 7 599 000 6 771 000 4 166 000 3 269 000 4 694 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 25 785 000 23 063 000 17 202 000 14 608 000 17 253 000
Marża zysku brutto 29,47% 29,36% 24,22% 22,38% 27,21%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $7 599 000K ÷ $25 785 000K
= 29,47%


Analiza porównawcza

2022