Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 581 000 10 918 000 5 738 000 3 618 000 4 030 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 344 000 2 772 000 764 000 581 000 430 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 379 000 12 688 000 4 459 000 4 447 000 4 068 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,53 1,08 1,46 0,94 1,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 581 000K + $1 344 000K) ÷ $7 379 000K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022