Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 869 000 2 581 000 5 459 000 5 738 000 3 618 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 388 000 1 344 000 1 386 000 764 000 581 000
Należności w tys. USD 5 165 000 6 068 000 4 953 000 2 963 000 2 533 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 372 000 7 379 000 6 344 000 4 459 000 4 447 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,82 1,35 1,86 2,12 1,51

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 869 000K + $1 388 000K + $5 165 000K) ÷ $7 372 000K
= 1,82


Analiza porównawcza

2023