Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 461 000 5 457 000 5 452 000 5 448 000 4 713 000
Kapitał własny w tys. USD 16 349 000 12 194 000 12 247 000 10 578 000 8 214 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,25 0,31 0,31 0,34 0,36

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $5 461 000K ÷ ($5 461 000K + $16 349 000K)
= 0,25


Analiza porównawcza

2023