Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Rotacja zapasów 2,47 2,33 2,82 2,44 2,37
Rotacja należności 5,13 4,25 4,66 5,81 5,77
Rotacja zobowiązań 9,56 7,86 8,25 8,46 8,58
Rotacja kapitału pracującego 2,25 3,02 2,36 1,93 2,54

Średnia liczba dni

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Cykl zapasów dni 147,85 156,99 129,46 149,84 154,22
Cykl należności dni 71,09 85,90 78,39 62,87 63,29
Cykl zobowiązań dni 38,17 46,45 44,22 43,14 42,53

Długoterminowe

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Rotacja aktywów trwałych 9,74 11,18 11,93 10,72 9,55
Rotacja aktywów razem 0,86 0,96 0,89 0,77 0,77