Applied Materials Inc. (AMAT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 7 784 000 14 400 000 4 365 000 3 350 000 4 796 000
Aktywa razem w tys. USD 26 726 000 51 650 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000
Operacyjny ROA 29,13% 27,88% 19,53% 17,61% 26,98%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $7 784 000K ÷ $26 726 000K
= 29,13%


Analiza porównawcza

2022