Applied Materials Inc. (AMAT)

ROA

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 525 000 5 888 000 3 619 000 2 706 000 3 313 000
Aktywa razem w tys. USD 26 726 000 25 825 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000
ROA 24,41% 22,80% 16,19% 14,22% 18,64%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $6 525 000K ÷ $26 726 000K
= 24,41%


Analiza porównawcza

2022