Applied Materials Inc. (AMAT)

ROA

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
2017
(29 paź 2017)
Zysk netto w tys. USD 11 776 000 3 619 000 2 706 000 3 313 000 3 434 000
Aktywa razem w tys. USD 51 650 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000 19 419 000
ROA 22,80% 16,19% 14,22% 18,64% 17,68%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $11 776 000K ÷ $51 650 000K
= 22,80%


Analiza porównawcza

2021