Applied Materials Inc. (AMAT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 457 000 5 452 000 5 448 000 4 713 000 5 309 000
Aktywa razem w tys. USD 26 726 000 25 825 000 22 353 000 19 024 000 17 773 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,20 0,21 0,24 0,25 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 457 000K ÷ $26 726 000K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022