Applied Materials Inc. (AMAT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(29 paź 2023)
2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 14 133 000 13 792 000 12 149 000 9 510 000 8 222 000
Zapasy w tys. USD 5 725 000 5 932 000 4 309 000 3 904 000 3 474 000
Rotacja zapasów 2,47 2,33 2,82 2,44 2,37

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $14 133 000K ÷ $5 725 000K
= 2,47


Analiza porównawcza

2023