Applied Materials Inc. (AMAT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 13 792 000 24 298 000 9 510 000 8 222 000 9 436 000
Zapasy w tys. USD 5 932 000 8 618 000 3 904 000 3 474 000 3 722 000
Rotacja zapasów 2,33 2,82 2,44 2,37 2,54

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $13 792 000K ÷ $5 932 000K
= 2,33


Analiza porównawcza

2022