Applied Materials Inc. (AMAT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(25 paź 2020)
2019
(27 paź 2019)
2018
(28 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 13 792 000 24 298 000 9 510 000 8 222 000 9 436 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 755 000 2 944 000 1 124 000 958 000 996 000
Rotacja zobowiązań 7,86 8,25 8,46 8,58 9,47

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $13 792 000K ÷ $1 755 000K
= 7,86


Analiza porównawcza

2022