United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 615 600 2 255 200 2 267 700 1 930 700 2 000 400 1 967 500 1 731 300 1 835 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 118 100 165 800 60 200 100 400 76 000 87 100 49 700 88 300
Należności w tys. USD 231 700 173 400 170 500 198 700 212 800 173 400 141 100 157 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 315 900 331 500 292 600 305 400 320 000 311 400 302 400 323 300
Wskaźnik płynności szybkiej 9,39 7,83 8,54 7,30 7,15 7,15 6,36 6,44

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 615 600K + $118 100K + $231 700K) ÷ $315 900K
= 9,39


Analiza porównawcza

2022/Q3