United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 994 100 2 875 500 2 679 000 2 863 400 2 838 700 2 615 600 2 255 200 2 267 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 166 200 220 500 158 400 92 600 219 200 118 100 165 800 60 200
Należności w tys. USD 278 900 258 600 272 700 134 500 220 400 231 700 173 400 170 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 804 400 744 100 370 300 324 600 343 200 315 900 331 500 292 600
Wskaźnik płynności szybkiej 4,28 4,51 8,40 9,52 9,55 9,39 7,83 8,54

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 994 100K + $166 200K + $278 900K) ÷ $804 400K
= 4,28


Analiza porównawcza

2023/Q4