United Therapeutics Corp (UTHR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 555 900 593 600 -187 600 805 400 1 024 900
Aktywa razem w tys. USD 5 169 100 4 615 000 3 913 400 3 401 000 2 879 400
Operacyjny ROA 10,75% 12,86% -4,79% 23,68% 35,59%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $555 900K ÷ $5 169 100K
= 10,75%


Analiza porównawcza

2021