United Therapeutics Corp (UTHR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 979 700 555 900 593 600 -187 600 805 400
Aktywa razem w tys. USD 6 044 500 5 169 100 4 615 000 3 913 400 3 401 000
Operacyjny ROA 16,21% 10,75% 12,86% -4,79% 23,68%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $979 700K ÷ $6 044 500K
= 16,21%


Analiza porównawcza

2022