United Therapeutics Corp (UTHR)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 727 300 475 800 514 800 -104 500 589 200
Aktywa razem w tys. USD 6 044 500 5 169 100 4 615 000 3 913 400 3 401 000
ROA 12,03% 9,20% 11,15% -2,67% 17,32%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $727 300K ÷ $6 044 500K
= 12,03%


Analiza porównawcza

2022