United Therapeutics Corp (UTHR)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 475 800 514 800 -104 500 589 200 417 900
Aktywa razem w tys. USD 5 169 100 4 615 000 3 913 400 3 401 000 2 879 400
ROA 9,20% 11,15% -2,67% 17,32% 14,51%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $475 800K ÷ $5 169 100K
= 9,20%


Analiza porównawcza

2021