United Therapeutics Corp (UTHR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 327 500 1 936 300 1 685 500 1 483 300 1 448 800 1 627 800 1 725 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 257 500 151 600 122 500 108 100 117 600 198 700 105 700
Zysk ze sprzedaży brutto 2 070 000 1 784 700 1 563 000 1 375 200 1 331 200 1 429 100 1 619 600
Koszty badań i rozwoju 408 000 322 900 540 100 357 700 1 182 600 357 900 264 600
Koszty ogólnego zarządu 477 100 482 100 467 000 423 900 336 200 265 800 330 100
Zysk operacyjny 1 184 900 979 700 555 900 593 600 -187 600 805 400 1 024 900
Koszty odsetek netto -103 400 -12 800 1 900 -5 100 0 -14 700 9 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 274 300 950 600 593 900 638 900 -165 000 758 900 769 500
Podatek dochodowy 289 500 223 300 118 100 124 100 -60 500 169 700 351 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 984 800 727 300 475 800 514 800 -104 500 589 200 417 900