United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 994 100 2 838 700 1 930 700 1 835 000 1 485 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 166 200 219 200 100 400 88 300 133 800
Należności w tys. USD 278 900 220 400 198 700 157 400 151 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 804 400 343 200 305 400 323 300 463 000
Wskaźnik płynności szybkiej 4,28 9,55 7,30 6,44 3,83

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 994 100K + $166 200K + $278 900K) ÷ $804 400K
= 4,28


Analiza porównawcza

2023