United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 930 700 1 835 000 1 485 900 1 415 900 927 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 100 400 88 300 133 800 75 400 115 500
Należności w tys. USD 198 700 157 400 151 400 175 700 297 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 305 400 323 300 463 000 276 600 444 700
Wskaźnik płynności szybkiej 7,30 6,44 3,83 6,03 3,01

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 930 700K + $100 400K + $198 700K) ÷ $305 400K
= 7,30


Analiza porównawcza

2021