United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 936 300 1 685 500 1 483 300 1 448 800 1 627 800
Należności w tys. USD 220 400 198 700 157 400 151 400 175 700
Rotacja należności 8,79 8,48 9,42 9,57 9,26

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 936 300K ÷ $220 400K
= 8,79


Analiza porównawcza

2022