United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 327 500 1 936 300 1 685 500 1 483 300 1 448 800
Należności w tys. USD 278 900 220 400 198 700 157 400 151 400
Rotacja należności 8,35 8,79 8,48 9,42 9,57

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 327 500K ÷ $278 900K
= 8,35


Analiza porównawcza

2023