United Therapeutics Corp (UTHR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk brutto w tys. USD 1 274 300 950 600 593 900 638 900 -165 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 327 500 1 936 300 1 685 500 1 483 300 1 448 800
Marża zysku brutto 54,75% 49,09% 35,24% 43,07% -11,39%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 274 300K ÷ $2 327 500K
= 54,75%


Analiza porównawcza

2023