United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 936 300 1 685 500 1 483 300 1 448 800 1 627 800
Property, plant and equipment w tys. USD 861 500 780 900 731 600 738 500 699 700
Rotacja aktywów trwałych 2,25 2,16 2,03 1,96 2,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 936 300K ÷ $861 500K
= 2,25


Analiza porównawcza

2022