United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 800 000 800 000 600 000 250 000 250 000
Aktywa razem w tys. USD 5 169 100 4 615 000 3 913 400 3 401 000 2 879 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,15 0,17 0,15 0,07 0,09

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $800 000K ÷ $5 169 100K
= 0,15


Analiza porównawcza

2021