United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 300 000 800 000 800 000 800 000 600 000
Aktywa razem w tys. USD 7 167 000 6 044 500 5 169 100 4 615 000 3 913 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,13 0,15 0,17 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $300 000K ÷ $7 167 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2023