United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 1,31 1,25 1,26 1,97 0,98
Rotacja należności 8,48 9,42 9,57 9,26 5,81
Rotacja zobowiązań 32,24 26,37 11,88 8,60 12,58
Rotacja kapitału pracującego 0,84 0,80 1,03 1,09 1,72

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 279,49 292,07 289,89 185,53 372,60
Cykl należności dni 43,03 38,73 38,14 39,40 62,85
Cykl zobowiązań dni 11,32 13,84 30,73 42,43 29,01

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 2,16 2,03 1,96 2,33 3,16
Rotacja aktywów razem 0,33 0,32 0,37 0,48 0,60