United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 838 700 1 930 700 1 835 000 1 485 900 1 415 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 219 200 100 400 88 300 133 800 75 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 343 200 305 400 323 300 463 000 276 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 8,91 6,65 5,95 3,50 5,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 838 700K + $219 200K) ÷ $343 200K
= 8,91


Analiza porównawcza

2022