United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 838 700 2 615 600 2 255 200 2 267 700 1 930 700 2 000 400 1 967 500 1 731 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 219 200 118 100 165 800 60 200 100 400 76 000 87 100 49 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 343 200 315 900 331 500 292 600 305 400 320 000 311 400 302 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 8,91 8,65 7,30 7,96 6,65 6,49 6,60 5,89

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 838 700K + $219 200K) ÷ $343 200K
= 8,91


Analiza porównawcza

2022/Q4