United Therapeutics Corp (UTHR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 994 100 2 875 500 2 679 000 2 863 400 2 838 700 2 615 600 2 255 200 2 267 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 166 200 220 500 158 400 92 600 219 200 118 100 165 800 60 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 804 400 744 100 370 300 324 600 343 200 315 900 331 500 292 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,93 4,16 7,66 9,11 8,91 8,65 7,30 7,96

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 994 100K + $166 200K) ÷ $804 400K
= 3,93


Analiza porównawcza

2023/Q4