United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 257 500 151 600 122 500 108 100 117 600
Zapasy w tys. USD 111 800 102 000 93 800 86 500 93 400
Rotacja zapasów 2,30 1,49 1,31 1,25 1,26

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $257 500K ÷ $111 800K
= 2,30


Analiza porównawcza

2023