United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 151 600 122 500 108 100 117 600 198 700
Zapasy w tys. USD 102 000 93 800 86 500 93 400 101 000
Rotacja zapasów 1,49 1,31 1,25 1,26 1,97

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $151 600K ÷ $102 000K
= 1,49


Analiza porównawcza

2022