United Therapeutics Corp (UTHR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 151 600 127 400 117 900 125 400 122 500 122 700 119 000 107 700
Zapasy w tys. USD 102 000 91 000 89 900 88 200 93 800 96 700 89 900 92 200
Rotacja zapasów 1,49 1,40 1,31 1,42 1,31 1,27 1,32 1,17

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $151 600K ÷ $102 000K
= 1,49


Analiza porównawcza

2022/Q4